Centrum RÓWNO-WAGA

Centrum RÓWNO-WAGA

Centrum RÓWNO-WAGA

Nasz zespół

img_2620

 

 

 

 

mgr Ewa Zielińska

 

Właścicielka centrum, pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta z zakresu integracji sensorycznej, terapeuta EEG-Biofeedback. Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Dodatkowe szkolenia: Organizacja i zarządzanie oświatą, Metis; Dziecko w równowadze „Ruch, koordynacja, równowaga” PSTIS, Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej, PSTIS; Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera, Centrum Metody Krakowskiej; Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej według aktualnego modelu dysfunkcji SID, dieta sensoryczna najnowsza wersja masażu Wilbarger, PSTIS. Wieloletni pracownik placówki opiekuńczo – wychowawczej. Diagnosta i terapeuta SI Gabinetu Integracji Sensorycznej RÓWNO-WAGA. Wspiera i konsultuje dzieci z grup ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwoju procesów integracji sensorycznej.

img_2620

 

 

 

 

mgr Karolina Spałek

 

Logopeda i neurologopeda. Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej. Oferuje terapię wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z sukcesami prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, afazji, alalii, Zespołem Downa, efektywnie poszerzając ich możliwości komunikacyjne i edukacyjne. Zaangażowana w szerzenie świadomości na temat rozwoju mowy dzieci wśród rodziców i pedagogów w całym kraju. Autor publikacji logopedycznych i edukacyjnych. Kreatywnie współtworzy zespół redakcyjny portalu Logotorpeda, wnosząc w publikowane treści doświadczenie i wiedzę.

 

 

img_2620

 

 

 

 

mgr Iwona Brzeska

 

Magister fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym (studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – GWSH Katowice). Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończony kurs: „Nowoczesne metody funkcjonale w neurorehabilitacji” i ” Zastosowanie koncepcji neurorozwojowych w terapii dzieci”. Ukończone 2 stopnie masażu (Klasyczny, segmentarny i drenaż limfatyczny).
Doświadczenie zawodowe:
Nauczyciel rehabilitant i terapeuta SI w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi i Prywatnym Przedszkolu Integracyjnym z Oddziałem Specjalnym. Związana z Gabinetem Integracji Sensorycznej RÓWNO-WAGA.

 

 

img_2620

 

 

 

 

mgr Katarzyna Lesik

 

Magister fizjoterapii z kwalifikacjami do pracy w szkolnictwie – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie o kierunku Fizjoterapia, specjalność: rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna – Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu Katedra Fizjoterapii, Terapeuta Zajęciowy – Policealne Studium Zawodowe w Bytomiu. Studia podyplomowe: Terapia Integracji Sensorycznej, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu Wydział Pedagogiczny. Dodatkowe szkolenia: Neurodynamika i neuromobilizacje w terapii manualnej, Terapia manualna: moduł I -IV, Postępowanie Fizjoterapeutyczne w Zespołach Bólowych Kręgosłupa, Zastosowanie Koncepcji Neurorozwojowych w Terapii Dzieci. Nowoczesne Metody Funkcjonalne w Neurorehabilitacji (PNF) Kinesiotaping Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania kinesiotapingu w fizjoterapii, Kurs masażu z elementami rehabilitacji ukończony uzyskaniem uprawnień w zawodzie masażysty. Terapeuta integracji sensorycznej w Gabinecie RÓWNO-WAGA, sprawuje również specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną nad dziećmi w przedszkolu niepublicznym oraz współpracuje z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym (Ośrodek Szkolno – Wychowawczy). Posiada kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnymi ruchowo oraz z trudnościami w przetwarzaniu wrażeń zmysłowych, doświadczenie w wykonywaniu kinezyterapii indywidualnej i grupowej w tym praca metodą redukcji nerwowo – mięśniowej Dobosiewicz (DoboMed).

 

 

img_2620

 

 

 

 

mgr Kamil Zieliński

 

Psycholog, socjoterapeuta, certyfikowany terapeuta EEG-Biofeedback. Ukończył Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, etap wstępny Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kurs prowadzenia grup socjoterapeutycznych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, certyfikowany kurs terapeuty EEG-Biofeedback (neurofeedback) w Akademii EEG-Biofeedback oraz liczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia treningów, warsztatów psychologicznych i poradnictwa psychologicznego. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Katowicach i we Wrocławiu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz z wieloma organizacjami i instytucjami pożytku publicznego. Jest współzałożycielem Centrum Integralnego Wspierania Rozwoju. Posiada doświadczenie pracy w przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadził zajęcia i terapie indywidualną dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera), zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Aktualnie kształci się w Akademii Trenera organizowanej przez WSB i OTAWA Group.

 

 

img_2620

 

 

 

 

mgr Aleksandra Łukomska

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Śląskim, a następnie studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki i Edukacji Integracyjnej w Ogólnodostępnych Placówkach Oświatowych w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu oraz Tyflopedagogikę w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo ukończyła dwustopniowe szkolenie Integracji Sensorycznej. Od ponad 20 lat zajmuje się terapią pedagogiczną i rewalidacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W swojej pracy kieruje się prawdą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”. Stale pogłębia wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach dzięki, którym może w praktyce stosować między innymi elementy metod: Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, „Klucza do uczenia”, „Pedagogiki Zabawy”. Praca z dziećmi jest jej pasją, a indywidualność i niepowtarzalność każdego podopiecznego daje jej możliwość ciągłego uczenia się i doskonalenia.

 

img_2620

 

 

 

 

mgr Sylwia Kulczyńska

 

Nauczyciel – wychowawca, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Terapeuta Integracji Sensorycznej w Gabinecie RÓWNO-WAGA.
Magister terapii pedagogicznej – Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, terapeuta zajęciowy – Szkoła Policealna nr 1 w Tarnowskich Górach, Terapeuta Integracji Sensorycznej – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Dodatkowe szkolenia: Diagnoza i terapia ręki – kurs I i II stopnia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Jako wolontariusz współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Miedarach.

 

Zaufali nam:
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.